FANDOM


RP
Raspolućena Planina (マフタツ山, Mafutatsu-san) je bila poligon za drugi deo druge fare ispita za Lovce.

Pregled Edit

Spider nets

Mreža Orla-Pauka

Planina je poznata po svojoj karakterističnoj pukotini koja prolazi kroz sredinu planine, i tako polovi planinu na dva jednaka dela. Naime kroz ovu pukotinu struji veoma jak vetar. To je ujedno i stanište Orla-Pauka, koji postavlja svoju mrežu i polaže jaja između litica ove planine.

Zanimljivosti Edit

  • Tokom ispita na ovoj planini nije viđen ni jedan odrasli Orao-Pauk.
  • Čudno je da se Kurapika nije uzbudio kada je čuo reč Pauk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.