FANDOM


Claymore mushrooms

Pečurke nagazne mine su dio vegetacije Nemere močvare . Kada se nagaze, ove pečurke ispuštaju prah, koji se kasnije lepi za žrtvu. Nakon dodira sa telom žrtve prah se širi telom i nastaje infekcija koja kasnije dovodi do smrti. 

PojavaEdit

Ove pečurke se samo pojavljuju za vreme maratona.

ZanimljivostiEdit

  • Ako se ne nagazi, pečurka ne može da naudi.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.