FANDOM


Noggin lugging tortoise
Glavata Kornjača (キリヒトノセガメ, Kirihitonosegame) je stvorenje koje živi u Numere močvari . Kada se podigne magla u močvari ovo čudovište kreće u napad. Magla mu koristi za skrivanje gigantskog tela. Na oklopu ima drveće, na kojima izraste jedna velika jagoda. Pomoću svojih jagoda namami žrtvu i kreće u napad. Samo žrtve sa velikom fizičkom snagom mogu sa pobegnu ovom stvorenju.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.